> Contacts
  Investor Contact  
Registrar & Transfer Agency Spokesman:  
    Yuanta Securities   JJ Wang  
    B1,No.210,Sec.3,Cheng De Rd.,Taipei,Taiwan 10366   Tel:(02)5581-1777 #550  
    Tel:(02)2586-5859      
Website: http://www.yuanta.com.tw Deputy Spokesman :  
        Corper Huang  
        Tel: +886 2 5581 1777  
  Registrar & Transfer    
    Wayne Hsu      
    10F,No.337,Fuxing N. Rd.,Taipei,Taiwan 10544      
    Tel:(02)5581-1777 #557      
           
  Investor Relation      
    JJ Wang      
    10F,No.337,Fuxing N. Rd.,Taipei,Taiwan 10544      
    Tel:(02)5581-1777 #550      
           
           
  Business Contact  
Low Carbon Papermaking  
 
Taiwan Erlin Mil:
China Wuxi Longchen:
 
   
Sale Manager Jason, Tien
 
Sale Manager Qian, Zhen Yu
 
   
Tel: +886 4 896 2111 #711
 
Tel: +86 510 8331 6666 #600
 
           
   
     
China Pinghu Longchen:
 
   
 
Sale Manager Qian, Zhen Yu
 
   
   
 
Tel: +86 573 8581 0999 #582
 
           
   
     
China Hubei Longchen:
 
   
 
Sale Manager Wu, Hui Xhin
 
   
   
 
Tel: +86 716 679 0888 #160
 
     
Corrugated Box & Packaging Solution  
 
Taiwan Longtan Plant:  
China Suzhou Longchen:
 
   
Sale Manager Steven, Chao
 
Sale Manager Sun, Fang Ming
 
   
Tel: +886 3 479 2205 #600
 
Tel: +86 512 6576 2288 #100
 
           
 
Taiwan Nankan Plant:
Longchen Greentech:
 
   
Sale Manager Steven, Chao
 
Sale Manager Hu, Jhih Jyun
 
   
Tel: +886 3 479 2205 #600
 
Tel: +86 512 5787 6688 #100
 
           
 
Taiwan Shengang Plant:
China Xiasha Longchen:
 
   
Sale Manager Yan, Shan Tang
 
Sale Manager Guo, Jun Tao
 
   
Tel: +886 4 2561 5901 #651
 
Tel: +86 571 8767 5005 #600
 
           
 
Taiwan Yunlin Plant:
China Minhang Longchen:
 
   
Sale Manager Chen, Wan Shui
 
Sale Manager Wang, Chuang
 
   
Tel: +886 5 551 0336 #600
 
Tel: +86 21 6491 8999 #601
 
           
 
Taiwan Luzhu Plant:
China Xiantao Longchen:
 
   
Sale Manager Chen, Yi Huei
 
Sale Manager Chen, Di Wu
 
   
Tel: +886 7 696 8111 #600
 
Tel: +86 728 326 2315 #662  
 
           
   
     
China Jingzhou Longchen:
 
   
 
Sale Manager Chen, Di Wu
 
   
   
 
Tel: +86 728 326 2315 #600  
 
           
   
     
China Wuhan Longchen:
 
   
 
Sale Manager Chen, Di Wu
 
   
   
 
Tel: +86 728 326 2315 #600  
 
 
Corrugated Board  
 
Taiwan Longtan Plant:
China Suzhou Longchen:
 
   
Sale Manager Liao, Shi Hui
 
Sale Manager Jiang, Syue Yin
 
   
Tel: +886 3 479 2205 #100
 
Tel: +86 512 6576 2288 #100
 
           
 
Taiwan Nankan Plant:
Longchen Greentech:
 
   
Sale Manager Liao, Shi Hui
 
Sale Manager Jiang, Syue Yin
 
   
Tel: +886 3 324 7878 #100
 
Tel: +86 512 5787 6688 #100
 
           
 
Taiwan Shengang Plant:
China Xiasha Longchen:
 
   
Sale Manager Lin, Jui Hung
 
Sale Manager Jhou, Cheng Kang
 
   
Tel: +886 4 256 5901 #100
 
Tel: +86 571 8767 5005 #100
 
           
 
Taiwan Yunlin Plant:
China Minhang Longchen:
 
   
Sale Manager Lin, Jui Hung
 
Sale Manager Shen, Sheng Jyun
 
   
Tel: +886 5 551 0336 #100
 
Tel: +86 21 6491 8999 #100
 
 
 
Taiwan Luzhu Plant:
China Xiantao Longchen:
 
   
Sale Manager Lin, Yue Min
 
Sale Manager Wang, Siou Rong
 
   
Tel: +886 7 696 8111 #100
 
Tel: +86 728 326 2315 #100
 
 
   
     
China Jingzhou Longchen:
 
   
 
Sale Manager Ye, Hong Jhih
 
   
   
 
Tel: +86 728 326 2315 #600
 
 
   
     
China Wuhan Longchen:
 
   
 
Sale Manager Wong, Mou Bin
 
   
   
 
Tel: +86 712 866 8886 #100
 
           
  CSR Contact  
 
JJ Wang
Wayne Hsu
 
   
Tel: (02)5581-1777 #550
 
Tel: (02)5581-1777 #557